Termeni si Conditii

Condiţii Generale pentru utilizarea site-ului www.carticicavorbareata.ro

INTRODUCERE

Prezentele Condiţii Generale definesc condiţiile de utilizare a site-ului www.carticicavorbareata.ro de către potenţialii vizitatori sau clienţi.

Accesând şi navigând pe acest site, acceptaţi termenii de utilizare descrişi în continuare.

DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI SITE-ULUI

HIQ CODE INTERNATIONAL SRL, Cluj-Napoca, Str. Branului, Nr 19, Ap 2, nr. ORC J12/5582/2022, Cod fiscal RO 46774069, care administreaza website-ul carticicavorbareata.ro, denumit in continuare “website”, este, in conformitate cu GDPR, operator de date cu caracter personal si, prin urmare, este responsabil pentru procesarea acestora. Pentru intrebari sau solicitari privind exercitarea drepturilor Utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, va rugam sa ne contactati.

HIQ CODE INTERNATIONAL SRL, Cluj-Napoca, Str. Branului, Nr 19, Ap 2, nr. ORC J12/5582/2022, Cod fiscal RO 46774069, (denumită în continuare HiqCode), nu va transfera titlul de proprietate asupra aplicaţiilor software (soluţiile HiqCode).

HiqCode deţine drepturi complete şi depline asupra titlului de proprietate şi prin aceasta toate drepturile de autor şi cele brevetate. Nu aveţi dreptul să redistribuiţi, vindeţi, decompilaţi, dezasamblaţi aplicaţia software într-o formă perceptibilă de către oameni.

Toate informaţiile, produsele sau aplicaţiile conţinute în acest site sunt proprietatea HiqCode, care îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi fară nici o informare prealabilă.

Întregul conţinut al site-ului www.carticicavorbareata.ro este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conţinutul şi prezentarea site-ului sunt deţinute de HiqCode. Este interzisă copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului site-ului în orice scop fară confirmarea scrisă din partea HiqCode.

HiqCode utilizeaza furnizori de servicii, respectiv imputerniciti conform art. 28 din GDPR, cum ar fi: furnizori de servicii pentru hosting, furnizori de servicii de monitorizare a activitatii Utilizatorilor in cadrul website-ului sau furnizorii de servicii pentru trimiterea e-mailurilor si SMS-urilor, contactarea telefonica sau comunicarea de campanii publicitare si de marketing. Acestia pot fi furnizori externi de servicii. Prin reglementari contractuale, HiqCode asigura ca acesti furnizori de servicii prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu legislatia europeana privind protectia datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protectie a datelor, chiar daca datele cu caracter personal sunt transferate intr-o tara in care se utilizeaza in mod obisnuit un alt nivel de protectie a datelor si pentru care nu exista nicio decizie de adecvare a Comisiei UE. Nu se efectueaza alte transferuri de date cu caracter personal catre alti destinatari, cu exceptia cazului in care HiqCode are obligatia aceasta prin lege. Pentru mai multe informatii despre protectia corespunzatoare a transferului international de date, va rugam sa ne contactati.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Conţinutul informaţiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităţilor, produselor şi serviciilor HiqCode. HiqCode nu va acorda nici o garanţie referitoare la:

 • evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;

 • neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;

 • inexistenţa pe site-ul pus la dispoziţie a viruşilor sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor.

Astfel, HiqCode nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului său.

Toate informațiile prezentate pe site cu privire la produsele HiqCode, prețuri, informații, campanii și promoții de marketing, aspecte tehnice, sunt prezentate cu titlu informativ. Nimic din conținutul site-ului www.carticicavorbareata.ro nu poate constitui o ofertă fermă de a contracta și nu poate angaja răspunderea HiqCode în lipsa unor acorduri ulterioare.

OBIECTIVUL CONŢINUTULUI SITE-ULUI

Obiectivul conţinutului site-ului este de a transmite informaţii actualizate şi exacte despre aplicatiile, licentele si update-urile proprietate a HiqCode.

HiqCode nu poate garanta că prezentele pagini nu conţin erori, şi asigură că va depune toate diligenţele pentru realizarea unei informări corecte şi remedierea eventualelor erori.

Orice persoană care doreşte să-şi procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugată să contacteze HiqCode prin unul din mijloacele afişate în pagina de Contact a site- ului, pentru a se informa atât asupra disponibilităţii serviciului sau produsului în cauză cât şi asupra condiţiilor contractuale, tarifelor şi informaţiilor tehnice sau de altă natură.

INFORMAŢII PERSONALE

Când prin intermediul prezentului site vă sunt solicitate informaţii, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicaţiilor disponibile pe site.

Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresă de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intenţionează să fie utilizate produsele şi/sau serviciile HiqCode, dar poate include şi alte informaţii aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor şi/sau produselor solicitate.

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor şi întrebărilor utilizatorilor site-ului, informaţiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări şi prelucrări electronice.

Informatii cu privire la Prelucrarea datelor cu caracter personal

HiqCode prelucreaza datele cu caracter personal colectate prin intermediul formularelor din cadrul paginilor website-ului in scopul relatiilor cu Utilizatorii si suportul oferit acestora, cat si datele colectate in scopuri de publicitate si marketing, al analizei datelor, cum ar fi cercetarea de piata, sondaje de opinie, analize Utilizatori, segmentare si realizarea profilului Utilizatorilor, pentru a determina activitatea Utilizatorului in cadrul website-ului. In scopurile mentionate mai sus, datele Utilizatorului vor fi stocate in baza de date a website-ului. Aceasta prelucrare se bazeaza pe Art. 6, paragraful 1, teza 1, litera f), GDPR. HiqCode poate contacta Utilizatorul in aceste scopuri prin e-mail, SMS, telefon, posta, Social Media sau canalele/instrumentele Google. 

Prin intermediul website-ului, HiqCode prelucreaza date despre comportamentul Utilizatorului privind utilizarea website-ului, incluzand dar fara a se limita la date de sesiune, inregistrare video sesiune, comportament browsing, date despre locatie, date demografice, adresa de Protocol Internet (adresa IP), acolo unde este disponibila, sistemul de operare, tipul de browser al dispozitivului. Acestea sunt date statistice despre actiunile si modelele de navigare ale vizitatorilor website-ului carticicavorbareata.ro nu identifica niciun individ si sunt colectate in scopul imbunatatirii si personalizarii website-ului si in scop de comunicare si marketing, inclusiv pentru publicitate comportamentala pe baza de cookies. Aceasta prelucrare se bazeaza in mod legitim pe Art. 6, alin 1, litera a), b), c), f), GDPR. 

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului vor fi stocate pentru pana la 12 luni de la momentul incetarii relatiei contractuale cu HiqCode sau la solicitarea Utilizatorului, cu exceptia cazului in care HiqCode are obligatia legala de a stoca in continuare datele cu caracter personal, pana la incetarea obligatiei legale. Stocarea si transferul datelor cu caracter personal ale Utilizatorului catre autoritatile publice in scopul indeplinirii unei obligatii legale se bazeaza in mod legal pe Art. 6, paragraful 1, teza 1, litera c), GDPR.

COMUNICAREA CU VIZITATORII SITE-ULUI

Metodele prin care vizitatorii site-ului inițiază contactul cu noi sunt: adresă de e-mail, număr de telefon, formularele prezente pe site.

Această contactare are loc pentru a cere informații despre produsele noastre, pentru a ne solicita oferte de preț, pentru a ne consulta părerea pe diferite subiecte, pentru a beneficia de serviciile noastre, pentru a facilita procesul de plată. Inițierea contactului de către d-voastră îl considerăm / reprezintă consimțământul d-voastră pentru a vi se răspunde înapoi, a vi se furniza informațiile, a primi detalii de plata sau orice informație solicitată.

Ulterior desfășurării comunicării inițiale, HiqCode. își stabilește ca interes legitim posibilitatea de a vă transmite și comunica informații ulterioare, relevante solicitării d-voastră, fără a avea caracter de newsletter. Aceste informații pot apărea în urma îmbunătățirii produselor noastre, lansarea de produse noi care vin în ajutorul d-voastră sau aspecte care au legătură cu tematica discutată. Comunicarea se va realiza prin intermediul aplicatiilor si uneltelor specializate de mail.

În acest sens HiqCode și-a stabilit un termen rezonabil de prelucrare ulterioară de 12 luni de la data inițierii comunicării.

LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI

Prezentul site poate conţine legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de HiqCode utile în legătură cu conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

HiqCode nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere de pe site-ul său.

INFORMAŢIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI

Orice persoană care vizitează site-ul www.carticicavorbareata.ro şi care oferă date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul acestui site îşi manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către HiqCode în vederea efectuării de studii de piaţă; transmiterii de materiale promoţionale specifice operaţiunilor de marketing direct; soluţionarea de către HiqCode a cererilor, întrebărilor şi reclamaţiilor adresate; precum si alte activităţi întreprinse de HiqCode şi permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

HiqCode va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.

Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres şi neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu directivele GDPR pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului şi la protecţia utilizării vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul secţiunii Contact din site.

Drepturile Utilizatorului

In calitate de persoana vizata, Utilizatorul ne poate contacta in orice moment si in mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact mentionate mai sus sau folosind sectiunea de contact a website-ului, in vederea exercitarii drepturilor sale, in conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt urmatoarele:

 1. Dreptul de a primi informatii cu privire la prelucrarea datelor si o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR).
 2. Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR).
 3. Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si, in cazul in care datele cu caracter personal au fost facute publice, transmiterea informatiilor referitoare la solicitarea de stergere catre alti operatori (dreptul de stergere, articolul 17 GDPR).
 4. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor (dreptul la restrictionarea procesarii, articolul 18 GDPR).
 5. Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizata intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si mecanolizibil si de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR).
 6. Dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu intentia de a inceta prelucrarea (dreptul la obiectie, articolul 21 GDPR).
 7. Dreptul de a retrage oricand din consimtamant dat in vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamantul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului acordat inainte de retragere (dreptul de retragere a consimtamantului, articolul 7 GDPR). 
  Retragerea consimtamantului privind prelucrarea datelor cu caracter personal necesare indeplinirii obligatiilor contractuale si respectarii drepturilor rezultate din contractul la distanta exonereaza Profesionistul cu privire la indeplinirea acestor obligatii.
  Totodata, retragerea consimtamantului privind prelucrarea datelor cu caracter personal nu poate avea loc in privinta respectarii obligatiilor legale.
 8. Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere daca Utilizatorul apreciaza in mod justificat ca prelucrarea datelor cu caracter personal a fost efectuata de Operator cu incalcarea GDPR (dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Exercitarea acestor drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal nu poate avea loc in privinta respectarii obligatiilor legale ale Operatorului.

Utilizatorul poate folosi instrumentele puse la dispozitia sa, in anexa, pentru a isi exercita drepturile cu privire la datele la care fac referire aceste instrumente, inclusiv pentru exprimarea optiunilor legate de colectarea si utilizarea cookie-urilor. 

Datorita posibilelor modificari ale legislatiei, o modificare a acestor notificari privind protectia datelor poate deveni necesara. In acest caz, HiqCode va informa Utilizatorul despre astfel de modificari. In masura in care modificarile afecteaza o prelucrare care se bazeaza pe consimtamantul Utilizatorului, HiqCode va solicita acestuia un nou consimtamant, daca este necesar.

ANEXA

Optiuni Prelucrare Date:

 1. Cookie-uri:
  Setarile cookie-urilor pot fi gestionate in mod direct de catre dvs prin intermediul modului de exprimare a acordului de colectare si utilizare a tipologiilor de cookie-uri din cadrul vizitei unui Utilizator. 
  In cadrul acestui modul, afisat la prima accesare a unei pagini a site-ului, puteti accepta colectarea si utilizarea cookie-urilor sau puteti modifica preferintele in mod individual. 
  In cazul in care, ulterior exprimarii optiunilor, doriti modificarea acestora, puteti utiliza linkul “Optiuni Cookie-uri”, afisat in zona de footer a site-ului. 
  Ca modalitate alternativa, setarile cookie-urilor pot fi gestionate in mod direct de catre dvs si prin intermediul browserului pe care il utilizati, putand opta pentru dezactivarea sau refuzul acestora.
 2. Monitorizarea prin intermediul Google Analytics a vizitei dvs in cadrul website-ului carticicavorbareata.ro:
  Aveti optiunea de a utiliza instrumentul dezvoltat de platforma Google pentru a stopa monitorizarea comportamentului in cadrul unei sesiuni online: folositi Google Analytics Opt-out Browser Add-on accesibil aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, conform recomandarii Google.
 3. Facebook:
  Aveti optiunea de a utiliza instrumentul pus la dispozitie de platforma Facebook aici: https://www.facebook.com/help/568137493302217 si sa utilizati indicatiile legate de dezabonarea din browserul si device-ul dvs.

  Alte informatii puse la dispozitie de platforma Facebook cu privire la publicitatea online bazata pe categorii de interese din Facebook, sunt disponibile aici: https://www.facebook.com/help/164968693837950?helpref=faq_content.

 4. Newsletters:
  Va puteti dezabona de la newsletter-ul nostru in orice moment facand click pe link-ul din partea de jos a fiecarui newsletter sau ne puteti transmite un email la adresa: dezabonare@carticicavorbareata.ro

Mentiuni:

 1. Utilizarea instrumentelor prezentate mai sus va produce efecte de la momentul activarii optiunilor si nu va produce efecte retroactiv. 
 2. Stergerea modulelor cookie, accesarea unei pagini web in modul incognito/privat sau utilizarea unui alt browser ulterior activarii optiunilor prezentate mai sus, va permite reluarea monitorizarii sesiunilor online.

Pentru alte solicitari cu privire la exercitarea drepturilor de retragere a consimtamantului privind prelucrarea datelor, de incetare sau restrictionare a prelucrarii datelor sau de stergere a datelor cu caracter personal va rugam sa ne contactati.

Scroll to Top
Scroll to Top

Disponibil in curand!